Przejazdy autokarem dla dorosłych – pakiet

Pakiet  –  przejazd autokarem dla dorosłych

–  przejazdy odbywają się w sobotę

Oferujemy :

Pakiet  8  przejazdów autokarem dla osób dorosłych

Pakiet  6  przejazdów autokarem dla osób dorosłych

Pakiet  4  przejazdów autokarem dla osób dorosłych

 

Zapewniamy :

– dojazd i powrót autokarem

– ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  NNW

 

Koszt  Pakietu :

8  – przejazdów autokarem :    240,00 zł

6  – przejazdów autokarem :   200,00 zł

4  – przejazdów autokarem :   140,00 zł

 

Terminy płatności :

do  25  listopada 2017 

 

Wpłaty należy kierować na konto bankowe : SNOWSPORTS Szkoła Sportów Śnieżnych / nr konta w zakładce „KONTAKT”/

Ważne informacje:

– wyjazdy nie wykorzystane z pakietów  4   i   6  wyjazdowych, można odrobić w inną, dowolną sobotę  w/g terminarza imprez

– zmianę terminu wyjazdu należy zgłaszać do czwartku poprzedzającego wyjazd:  telefonicznie, e-mail, sms.

Miejsce odjazdu:

– na wszystkie wyjazdy weekendowe odjeżdżamy o godz.  8:00,  z ulicy Kałuży (obok dawnego Hotelu  CRACOVIA)

– po drodze zatrzymujemy się na Górze Borkowskiej.

–  korzystanie z tego przystanku, musi być wcześniej zgłoszone organizatorowi.

 

Kontakt telefoniczny:  Piotr Ozaist – 696 48 68 69