Wpłaty – numer konta

Snowsports Szkoła Sportów Śnieżnych
30-836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 34/41

Numer konta:  16 2030 0045 1110 0000 0043 8160 – BGŻ BNP Paribas